backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

 
  หน้าหลัก >> บริการ
 
 
 
บริการ
กรุณาเลือกหัวข้อ :
 
     
 

งานขุดหลุมสำรวจ

 
เป็นการขุดสำรวจชั้นดินในระดับตื้น ส่วนใหญ่เป็นการสำรวจแหล่งดิน
 
 
   
 
     
     
 

ทดสอบแรงเฉือนสนาม

 
เป็นการทดสอบหากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ
 
 
   
 
     
     
 

งานเจาะสำรวจดิน

 
การตรวจสอบชั้นใต้ดินเพื่อวางฐานรากเพื่อใช้ออกแบบงานก่อสร้าง
 
 
   
 
     
     
 

การเจาะแท่งตัวอย่าง

 
เป็นการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตด้วยเครื่องเจาะ
 
 
   
 
     
     
 

การตรวจสอบค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีต

 
เป็นการตรวจสอบค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตโดยใช้วิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test
 
 
   
 
     
     
 

การทดสอบ Dynamic Cone Penetrometer Test

 
เป็นการทดสอบเพื่อประเมินค่า CBR ของดินและวัสดุมวลรวมในสนามแบบ Non-Destructive Test
 
 
   
 
     
     
 

การทดสอบ Kunzelstab Penetration Test

 
เป็นการทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านการรับน้ำหนักของดินตามธรรมชาติ โดยการกระแทก
 
 
   
 
     
     
 

การทดสอบความหนาแน่นสนาม

 
ดสอบโดยการขุดหลุม บริเวณบดอัดซึ่งจะได้น้ำหนักดินที่ขุดออกมาแล้วหารด้วยปริมาตรหลุม
 
 
   
 
     
     
 

การทดสอบค่า CBR สนาม

 
เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว
 
 
   
 
     
     
 

การทดสอบหาน้ำหนักบรรทุกของดิน

 
การทดสอบหาค่าแรงต้านทานการรับน้ำหนักของดินในที่ก่อสร้าง
 
 
   
 
     
     
 
 
หน้าที่ :      1   2     ถัดไป >>
 

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department