backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

 
หน้าหลัก >> บริการ >> ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มแบบสถิตยศาสตร์
 
ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มแบบสถิตยศาสตร์
เป็นการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่หน้างานจริง (Static load Test) เพื่อหาน้ำหนักของเสาเข็ม ซึ่งมีการทดสอบทั่วไปถึง 3 วิธี

การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มแบบสถิตยศาสตร์ (Static Load Test ) จะมีวิธีการ Test ถึง 3 วิธี คือ

1. Static load Test แบบเสาเข็มสมอ (Anchor Pile) คือการทดสอบเสาเข็มที่ ตอกเสาเข็มเป็นสมอยึดคานรับแม่แรง (Hydraulic Jack) โดยอาศัยแรงฝืดของดิน เป็นตัวต้านแรงถอนตัวจากแรงที่กดลง เสาเข็มทดสอบการตอกเข็มสมอลงบนดินควร ตอกในชั้นดินเหนียวเนื่องจากจะมีความฝืดมากกว่าดินประเภทอื่นๆ
2. Static load Test แบบวัสดุถ่วง (Kentledge) การทดสอบของระบบจะใช้ใน กรณีที่เสาเข็มเสมอใช้การไม่ได้เนื่องจากชั้นดินที่ทำการตอกเข็มสมอมีแรงฝืดไม่เพียงพอที่จะรับแรงถอนของแม่แรง(Hydraulic Jack) ดังนั้นจึงใช้วิธีนี้ หลักการของ Static load Test แบบวัสดุถ่วง คือการวางวัสดุหนัก ๆ ลงบนคานรับน้ำหนักโดยใต้คานนั้นจะมีหมอนรองรับน้ำหนักกันการโยกของคาน จากนั้นก็ติดตั้งแม่แรง (Hydraulic Jack) ลงทดสอบเสาเข็มนั้นจะมีความแม่นยำสูงเนื่องจากใช้ระยะเวลาการทดสอบมากกว่าการ ทดสอบวิธีอื่น ๆ การเก็บค่าของการยุบตัวเมื่อค่าการทดสอบเพิ่มหรือลดอย่างละเอียด
3. แบบผสมระหว่าง Kentledge และ Anchor : เป็นการนำระบบ Kentledge และ Anchor ซึ่งจะสามารถใช้ในกรณีที่กำลังดึงของเสาเข็มสมอไม่เพียงพอ

 

Alps
Alps
Alps

 

Alps
Alps
Alps

 

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department