backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

 
หน้าหลัก >> บริการ >> การตรวจสอบความยาวความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
 
การตรวจสอบความยาวความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
เป็นการตรวจสอบความยาวเเละความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม โดยใช้คลื่นความสั่นสะเทือนจากเครื่องกำเนิดความถี่ ส่งไปในเนื้อคอนกรีตของตัวเสาเข็ม

การตรวจสอบความยาวและความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็มโดยวิธี Side Echo Test เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม โดยคลื่นความสั่นสะเทือนจากเครื่องกำเนิดความถี่ (Vibration Machine) ลงไปในเนื้อคอนกรีตของตัวเสาเข็ม ที่ต้องการตรวจสอบ โดยคลื่นความถี่จะเกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาที่ผิวคอนกรีต ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพความต่อเนื่องหรือความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเสาเข็มได้จากการดูรูปแบบคลื่นที่ปรากฏทั้งยังประมาณความลึกของเสาเข็มได้อีกด้วย

Alps
Alps
Alps

 

Alps
Alps
Alps

 

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department