backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

 
หน้าหลัก >> บริการ >> การทดสอบค่า CBR สนาม
 
การทดสอบค่า CBR สนาม
เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว

การทดสอบ ค่า CBR สนาม: การทดสอบ CBR เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว ทำได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ และในสนามจริง ซึ่งการทดสอบในสนามเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (แม่แรงจะยกโมลดินเข้าหาแท่งกดตัวอย่างแล้วอ่านค่าการจมของแท่งกดกับกำลังที่ใช้กด) การทดสอบในสนามจะใช้แม่แรงกดแท่งกดลงไปในดินบดอัดเพื่อทดสอบความแน่น ค่าหน่วยแรงกดคืออัตราส่วนระหว่างแรงกดที่ระยะจม 0.1” กับค่ามาตรฐาน

Alps
Alps
Alps

 

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department