backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

 
หน้าหลัก >> บริการ >> การทดสอบความหนาแน่นสนาม
 
การทดสอบความหนาแน่นสนาม
ดสอบโดยการขุดหลุม บริเวณบดอัดซึ่งจะได้น้ำหนักดินที่ขุดออกมาแล้วหารด้วยปริมาตรหลุม

การทดสอบความหนาแน่นสนาม (Filed Density Test) : ทดสอบโดยการขุดหลุม บริเวณบดอัดซึ่งจะได้น้ำหนักดินที่ขุดออกมาแล้วหารด้วยปริมาตรหลุม ก็จะได้ความ หนาแน่นของดินในสนาม การทดลองนี้เป็นการทดลองหาปริมาตรของหลุมโดยใช้ทราย (Sand Cone Method) ซึ่งเป็นขั้นตอนการแทนที่ดินในหลุมด้วยทรายแล้วนำปริมาณมาคำนวณเพื่อให้ได้ผลการทดสอบ การทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนามนั้น เป็นการคำนวณหาความหนาแน่นของดินและเปอร์เซ็นต์การบดอัดดิน เพื่อจะได้ฐานดินที่มีความหนาแน่นสูง รับน้ำหนักได้มาก ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการหาความหนาแน่นแห้งและเปอร์เซ็นต์การบดอัดของดินในสนามเปรียบเทียบกับความหนาแน่นสูงสุดการบดอัดดินที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการฯ

Alps
Alps
Alps

 

Alps
Alps
Alps

 

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department