backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

 
หน้าหลัก >> บริการ >> การทดสอบ Kunzelstab Penetration Test
 
การทดสอบ Kunzelstab Penetration Test
เป็นการทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านการรับน้ำหนักของดินตามธรรมชาติ โดยการกระแทก

การทดสอบ Kunzelstab Penetration Test : เป็นการทดสอบเพื่อหยั่งชั้นดินในสนาม โดยการกระแทกให้ก้านตอกจมลงผ่านชั้นดิน แรงต้านการเคลื่อนที่ของก้านตอกนั้นสามารถใช้ในการประมาณค่ากำลังดิน จากการทดสอบจะทำให้ทราบคุณสมบัติของชั้นดินเบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ทดสอบมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำให้รวดเร็วและประหยัดกว่าการทดสอบแบบการตอกมาตรฐาน (SPT)

Alps
Alps
Alps

 

Alps
Alps
Alps

 

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department