backgroud

BOULTER STEWART LTD.

ให้บริการด้านการเตรียมการลำดับขั้นตอน สำหรับการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้าง

หน้าหลัก : ข่าวสารเกียวกับเรา

การคำนวณปริมาตร

การคำนวณปริมาตรจากงานสำรวจเรามีหลายวิธีในการสำรวจข้อมูลอย่างเช่น การใช้กล้องระดับ กล้อง Total Station การใช้เครื่องสแกนด้วยเลเซอร์ภาคพื้นดิน (TLS) และการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV)

สมัครสมาชิกรับข่าวสารของบริษัท

ท่านสามารถรับข่าวสารจากทางบริษัทได้โดยการลงทะเบียนด้านล่าง

Copyright ©2023 Boulter Stewart | Powered by IT Department